© Copyright by PTChem Siedlce
powered by
Marek Grzegorczyk
Działalność PTChem o/Siedlce

Ramowy program działania:

1. Organizacja otwartych seminariów naukowych i popularnonaukowych: 5-6 razy w ciągu roku akademickiego. Starania o wydanie drukiem materiałów z seminarium do użytku studentów i nauczycieli szkół średnich.
2. Udział w corocznym Siedleckim Festiwalu Nauki: Wykłady popularnonaukowe i pokazy doświadczalne przez studentów.
3. Seminaria wewnętrzne studentów jako „treningowe” przed zamierzonym wystąpieniem na zewnątrz w ramach studenckiego ruchu naukowego.
4. Opieka merytoryczna nad realizacją studenckich inicjatyw badawczych (praktycznych i teoretycznych).
5. Spotkanie towarzyskie w plenerze (wiosenne lub jesienne).
6. Walne zebranie członków Oddziału na początku roku akademickiego.

Seminaria naukowe
Seminaria wyjazdowe